O firmie

Jesteśmy aktywnymi członkami organizacji zawodowych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PRFN), Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON), MLS-WSPON. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomości jest Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Tomasz Kowalewski, wpisana do centralnego rejestru pośredników pod numerem 420. Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji GENERALI S.A.

Współpracujemy z:

- doradcami finansowymi i kredytowymi,

- rzeczoznawcami majątkowymi,

- architektami i projektantami wnętrz,

- doradcami ubezpieczeniowymi,

- tłumaczami.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.